Navigace

Obsah

 

Místní program obnovy vesnice

Místní program obnovy vesnice - aktualizace 2012

 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

 

Místní program obnovy vesnice - r. 2014 - 2020

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

 

Ukončené akce dle Místního programu obnovy vesnice a další

 

Rok 2007

Hřbitovní zeď

Rekonstrukce centrálního kříže na hřbitově

Vodovod a kanalizace - ul. Nádražní a Za Humny

Mostek ve Fojtce - ul. V Úvoze

Informační tabule

Komunikace 1188/1 v k. ú. Krásná Studánka

Komunikace ke hřišti

MŠ - výměna oken

Tenisový klub

Rekonstrukce komunikace na Slovákově

ZŠ - rekonstrukce družiny II

 

 Rok 2008

ČOV pod Základní školou

Rekonstrukce křížku u silnice na Oldřichov v Hájích

Silnice Skřivany

Chodník od ZŠ ke kostelu - I. etapa

Osvětlení lokality u hřiště

Pítko u potoka - cyklostezka na Novou Ves

Rekonstrukce VO ve Fojtce

MŠ - rekonstrukce sociálního zařízení

MŠ - oplocení

Rekonstrukce střechy - MŠ a zdravotní středisko

ZŠ - výměna parket, oken a dveří

Komunikace ve Fojtce - ul. Poutní

Cyklostezka směr na Novou Ves

Úpravy u ZŠ

Rekonstrukce propustku ve Fojtce

Oprava komunikace Na Kopečku

Cyklostezka směr Oldřichov v Hájích

Rekonstrukce VO v okolí přehrady Fojtka

Hasičská výstroj

 

Rok 2009

Hospůdka na hřišti

Rekonstrukce chodníku - II. etapa

ZŠ - rekonstrukce družiny I

Autobusová zastávka naproti ZŠ

Odstavná plocha u ZŠ vč. osvětlení

Rekonstrukce propustku v Mníšku

Kostel sv.Mikuláše - oprava věže

Oprava cesty ve Fojtce - naproti Poutní ul.

Ukazatel okamžité rychlosti

Cyklostezka směr Oldřichov v Hájích - asfalt

Kostel sv. Mikuláše - loď

Hasičské dopravní auto

Hřbitovní zeď - II. etapa

ZŠ - výměna oken

Rekonstrukce komunikace - ul. Školní

Rekonstrukce komunikace - ul. Polní

Ordinace praktického lékaře

Bytový dům - rekonstrukce bytů

 

Rok 2010

Vybavení kuchyně ZŠ - I

Vybavení kuchyně ZŠ - II

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Rekonstrukce ČOV v ul. Frýdlantská

Rekonstrukce školního hřiště

ZŠ - rekonstrukce tříd

Hasičská zbrojnice - vybavení

Kostel sv. Mikuláše - obnova omítky lodi 

Autobusová zastávka Na křižovatce

Inženýrské sítě a komunikace v ul. Okružní - Slunečná

 

Rok 2011

Cyklostezka - směr Nová Ves - asfalt

Dětské hřiště Mníšek

Pěší chodník okolo přehrady Fojtka

Autobusová zastávka Slovákov

Autobusová zastávka U bytovek

Budova OÚ - rekonstrukce střechy

Optimalizace vodního režimu krajiny - PD

Rekonstrukce sociálního zařízení  MŠ

 

Rok 2012

Ochranné a technické prostředky pro SDH

Zdravotní středisko

Stavební úpravy MŠ

Vybavení interiéru MŠ

Vybavení kuchyně MŠ

Rozšíření kanalizace a vodovodu Za Humny

Obnova informačních tabulí

Malotraktor

 

Rok 2013

Rekonstrukce cyklostezky

ZŠ - odvětrání kuchyně

Zásahová obuv

Traktor

Radlice k traktoru

Ukazatel okamžité rychlosti u ZŠ

Kamerový systém

Obnova cesty - ul. Dětská

Přechod pro chodce vč. světelně sig. zařízení - ul. Liberecká - Oldřichovská

Vybavení jednotek SDH

Projekt Hřebenovka - odpočinkové místo

Malotraktor - další  příslušenství

 

Rok 2014

Osvětlení přechodu v Mníšku

Místní komunikace na ppč. 637/1, Mníšek

Traktor na sekání trávy

Nový územní plán Mníšek

Stavební úpravy MŠ - pavilón č. 2 - Vendelín

 

Rok 2015

Stroj na úklid cest nebo silničních komunikací

Radiostanice pro SDH

Rekonstrukce šaten, podlah a osvětlení v ZŠ

Stavební úpravy MŠ - pavilón č.1 - Doubravka

Hřbitovní brána a branka

Obnova stříšky na vchodu kostela sv. Mikuláše

Oprava komunikací v ul. Chatařská a Hraniční

Chodník k přehradě v ul. Mníšecká

 

Rok 2016

Rozšíření infrastruktury Mníšek - chodník ul. Liberecká

Rozšíření infrastruktury Mníšek - kanalizace - ul. Liberecká

Autobusová zastávka u obecního úřadu

Rekonstrukce vodojemu a úpravny vody

 

Rok 2017

Vyvážecí vlek

Rozšíření infrastruktury - II. etapa - čerpací stanice

Místní komunikace ul. Za Humny - úsek I. a úsek II.

Výměna plynových kotlů v ZŠ Mníšek

Stomatologická souprava

Autobusová zastávka ul. Frýdlantská

Chodník v ul. Frýdlantská

 

Rok 2018

Pracovní stroj přípojný traktorový - kejdovač

Mulčovací stroj KBRP 160

Traktor ISEKI

Místní komunikace ul. Fojtova, Fojtka

Splašková kanalizace - ul. Rákosová

Chodník ul. Fojtecká - Nádražní, Mníšek

Místní komunikace  ul. V Zahrádkách, Fojtka

Hřbitovní zeď