Navigace

Obsah

Rok 2010

 

Rekonstrukce svahu a vozovky v ul. Polní - nad Bumbálkou

Rekonstrukce svahu - ul. Spojovací

Rekonstrukce svahu - ul. Zadní

Rekonstrukce mostu M2 - ul. Ke Křížkům

Rekonstrukce mostu M6 - ul. Spojovací

Rekonstrukce mostu M1 - ul. Ke Hřišti

Rekonstrukce mostu M7 - ul. Dětská

Rekonstrukce mostu M9 - ul. Fojtova

Rekonstrukce mostu M10 - ul. K Pekárně

Rekonstrukce mostu M4 - ul. Dlouhá

Rekonstrukce mostu M5 - ul. Školní

Rekonstrukce mostu M8 - ul. Poutní

Rekonstrukce mostu M3 - příjezd k ul. Tovární

Rekonstrukce vozovky v ul. Tovární

Rekonstrukce lávky L1 za čp. 253 v Mníšku

Rekonstrukce mostu M11 - ul. U Potoka

Spojovací ulice - oplocení u OÚ

 

Fond solidarity EU - Náprava povodňových škod 2010 - I

Fond solidarity EU - Náprava povodňových škod 2010 - II

 

Dodatečné práce

Rekonstrukce mostu M2 - ul. K e Křížkům

Rekonstrukce mostu M3 - příjezd k Tovární ul.

Rekonstrukce mostu M6 - ul. Spojovací

Rekonstrukce mostu M7 - ul. Dětská

Rekonstrukce mostu M11 - ul. U Potoka

Oprava fekálního vozu a traktoru

Rekonstrukce komunikací

Rekonstrukce propustku - ul. Tovární

 

Rok 2013 - červen

Místní komunikace (cyklostezka) v ul. Radčická - Fojtka

Místní komunikace - ul. Dlouhá

Místní komunikace v ul. Pod Ostrým - Fojtka

Propust na místním sjezdu v ul. A. F. Ressela - Fojtka

Propust na místní komunikaci - ul. Tovární

Obnova škod způsobených červnovými povodněmi v r. 2013

Fond solidarity EU - Náprava povodňových škod, červen 2013

 

Rok 2013 - červenec

Místní komunikace v ul. Luční - Mníšek

Místní komunikace v ul. Dračí - Fojtka

Místní komunikace pod Golfovým hřištěm - Fojtka

Místní komunikace v ul. Okružní - Mníšek