Navigace

Obsah

 

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK

Základní výkres

Hlavní výkres

Výkres technické infrastruktury

Výkres VPS-VPO

Koordinační výkres

Výkres záboru

Výkres širších vztahů

ÚP - textová část

ÚP - text část - odůvodnění

 

Opatření obecné povahy č. 1/2014

 

Přílohy č. 3 a-f OOP č. 1/2014

Příloha č. 3a

Příloha č. 3b

Příloha č. 3c

Příloha č. 3d

Příloha č. 3e

Příloha č. 3f

 

Územní studie "Na Americe"

 

Základní principy řešení tradičních staveb v CHKO JH