Navigace

Obsah

č. 1/2007 Požární řád

příloha č. 1, 2, 3

 

č. 1/2008 Technopárty - zabezpečení veřejného pořádku

příloha č. 1

 

č. 1/2011 - zrušení - místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

č. 2/2011 - Místní poplatek ze psů

 

č. 3/2011 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Směrnice - schvalování účetní závěrky obce

 

č. 1/2015 - Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušená

 

č. 1/2016 - Regulace hlučných činností

 

č. 2/2016 - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mníšek - zrušená

Směrnice k zadávání veřejncýh zakázek malého rozsahu Obce Mníšek 2019

 

č. 1/2019/V - Veřejné prostranství

 

č.2/2019/V - Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Směrnice pro práci s osobními údaji č. 1/2019/S